GIẢI MÃ LỘ TRÌNH ĐỊNH CƯ TRỰC TIẾP VỚI VISA 132 ÚC DÀNH CHO DOANH NHÂN TÀI NĂNG

 

Visa 132 Úc diện doanh nhân tài năng là visa thường trú dành cho những nhà kinh doanh, những người được bảo lãnh bởi cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ của Úc. Visa 132 Úc cho phép anh chị thành lập một doanh nghiệp mới hoặc phát triển một doanh nghiệp hiện có ở Úc. Các doanh nhân thuộc diện này không cần phải nộp đơn xin visa tạm trú Úc, mà nộp đơn xin Visa Thường trú trực tiếp.

Bao gồm 2 loại

 • Visa 132 diện Lịch sử kinh doanh thành công hay còn gọi là visa 132A Úc (Significant Business History Stream): Dành cho chủ doanh nghiệp hoặc người đồng sở hữu doanh nghiệp có năng lực cao muốn kinh doanh ở Úc
 • Visa 132 diện tài trợ vốn đầu tư từ một quỹ đầu tư mạo hiểm hay còn gọi là 132B Úc (Venture Capital Entrepreneur Stream): Dành cho những doanh nhân có được sự tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm từ các công ty thuộc thành viên của Hiệp Hội Vốn Đầu Tư Mạo Hiểm Úc Australian Private Equity & Venture Capital Association Limited (AVCAL).

Điều kiện xin visa thường trú 132 diện doanh nhân tài năng Úc

Điều kiện xin visa 132A Úc 

 • Được đề cử bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc trước khi nộp hồ sơ xin visa thường trú 132 A Úc. Liên hệ trực tiếp với cơ quan tiểu bang hoặc lãnh thổ để tìm hiểu thêm về quy trình đề cử:
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận là hoạt động kinh doanh được đề xuất là vì lợi ích kinh tế đặc biệt.
 • Tối thiểu 2 trong 4 năm vừa qua, bạn có:
  • Tài sản ròng trong doanh nghiệp tổi thiểu là 400,000 AUD; hoặc
  • Có 10% cổ phần doanh nghiệp nếu đó là một doanh nghiệp có niêm yết công khai, lên sàn chứng khoán.
 • Doanh nghiệp và tài sản cá nhân vợ chồng anh chị phải có tổng tài sản ròng tối thiểu 1,500,000 AUD
  • Mua lại hợp pháp
  • Có sẵn để chuyển đến Úc trong vòng 2 năm sau khi thị thực được cấp
 • Tổng doanh thu hàng năm doanh nghiệp phải đạt ít nhất 3 triệu AUD.
  • Doanh thu này phải đạt 2 trong 4 năm trước khi được mời nộp đơn xin visa 132A diện doanh nhân tài năng Úc.
  • Quyền sở hữu của anh chị phải:
   • 51% trở lên của một doanh nghiệp có doanh thu dưới 400.000 AUD mỗi năm
   • 30% trở lên của một doanh nghiệp có doanh thu hơn 400.000 AUD mỗi năm, hoặc
   • 10% trở lên của một công ty niêm yết công khai
 • Tiếng Anh:  Anh chị phải đạt IELTS 4.5 cho 4 kỹ năng hoặc tương đương. Anh chị có thể phải trả thêm phí cho bất kỳ ứng viên phụ thuộc nào từ 18 tuổi trở lên. Nếu họ không thể chứng minh rằng họ có ít nhất tiếng Anh chức năng, họ sẽ cần phải trả lần thứ hai cho lệ phí xin visa
 • Các yếu tố khác: Bên cạnh những điều kiện chính, anh chị và các thành viên gia đình xin cùng visa 888 diện ý tưởng sáng tạo phải thỏa mãn các điệu kiện khác như:
  • Lý lịch tư pháp tốt
  • Lịch sử di trú tốt
  • Sức khỏe tốt

Điều kiện xin visa 132B Úc

 • Được đề cử bởi một cơ quan chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ Úc trước khi nộp hồ sơ xin visa thường trú 132 A Úc. Liên hệ trực tiếp với cơ quan tiểu bang hoặc lãnh thổ để tìm hiểu thêm về quy trình đề cử:
 • Dưới 55 tuổi, trừ khi chính quyền tiểu bang hoặc lãnh thổ chỉ định chứng nhận là hoạt động kinh doanh được đề xuất là vì lợi ích kinh tế đặc biệt.
 • Đáp ứng vốn yêu cầu đầu tư mạo hiểm: 
  • Đối với visa 132 Úc diện doanh nhân được tài trợ vốn, quý vị cần có sự tài trợ ít nhất 1 triệu Úc kim vốn đầu tư mạo hiểm. Anh chị phải có:
   • Bảo đảm ít nhất 1 triệu AUD tài trợ cho một ý tưởng kinh doanh có giá trị cao
   • Ký kết hợp đồng chính thức từ  một công ty quỹ đầu tư mạo hiểm.
  • Anh chị phải tuân theo các điều khoản của thỏa thuận đầu tư mạo hiểm sau khi bạn vào Úc. Công ty đầu tư mạo hiểm phải là thành viên của Hội đồng Đầu tư Úc (AIC). Tên chính thức là Công ty TNHH Đầu tư mạo hiểm và đầu tư tư nhân Úc (AVCAL). Danh mục thành viên phải là Thành viên đầu tư mạo hiểm. Tài trợ phải dành cho:
   • Phát triển kinh doanh hoặc mở rộng kinh doanh tại Úc
   • Thương mại hóa một sản phẩm tại Úc
   • Đầu khởi nghiệp một doanh nghiệp ở Úc
 • Tiếng Anh:  Anh chị phải đạt IELTS 4.5 cho 4 kỹ năng hoặc tương đương. Anh chị có thể phải trả thêm phí cho bất kỳ ứng viên phụ thuộc nào từ 18 tuổi trở lên. Nếu họ không thể chứng minh rằng họ có ít nhất tiếng Anh chức năng, họ sẽ cần phải trả lần thứ hai cho lệ phí xin visa
 • Các yếu tố khác: Bên cạnh những điều kiện chính, anh chị và các thành viên gia đình xin cùng visa 888 diện ý tưởng sáng tạo phải thỏa mãn các điệu kiện khác như:
  • Lý lịch tư pháp tốt
  • Lịch sử di trú tốt
  • Sức khỏe tốt

Quyền lợi visa thường trú 132 Úc diện doanh nhân tài năng

 • Các thành viên gia đình phụ thuộc có thể xin visa định cư 132 Úc cùng anh chị
 • Ở lại Úc vĩnh viễn
 • Làm việc và học tập ở Úc
 • Đăng ký Medicare, là chương trình của Úc dành cho việc chăm sóc sức khỏe và các chi phí liên quan đến sức khỏe
 • Nộp đơn xin quốc tịch Úc khi đủ điều kiện
 •  Visa 132 Úc là visa thường  trú nhân nên anh chị có thể bảo lãnh thân nhân đủ điều kiện được thường trú
 • Tự do ra vào nước Úc trong thời gian 5 năm từ ngày visa được cấp. Sau khoảng thời gian đó, anh chị cần visa định cư (RRV) để trở lại Úc với tư cách thường trú nhân.

Để xem các điều kiện cụ thể của bạn, các quyền lợi trong công việc và học tập, hãy sử dụng VEVO .

Chi phí xét duyệt

Phí xét duyệt visa 132 Úc đối với người đứng đơn chính là 7.855 AUD

Các thành viên gia đình phụ thuộc:

 • Thành viên trên 18 tuổi: 3.930 AUD
 • Thành viên dưới 18 tuổi: 1.960 AUD

Nghĩa vụ của Doanh nhân xin visa diện định cư 132 Úc

Đối với visa 132A Úc diện Doanh nhân có Lịch sử Kinh doanh Thành đạt

Sau khi đến Úc, quý vị phải:

 • Thành lập một doanh nghiệp đủ điều kiện ở Úc, hoặc
 • Tham gia vào một doanh nghiệp đủ điều kiện hiện tại ở Úc.
 • Trong doanh nghiệp, quý vị phải:
  • Duy trì quyền sở hữu đáng kể
  • Duy trì sự tham gia trực tiếp và liên tục vào việc quản lý hàng ngày của doanh nghiệp
  • Ra các quyết định ảnh hưởng đến định hướng tổng thể và hiệu suất của doanh nghiệp theo cách có lợi cho nền kinh tế Úc.

Đối với visa 132B Úc diện Doanh nhân được Tài trợ Vốn

Sau khi đến Úc, quý vị phải đáp ứng những yêu cầu về sự thỏa thuận đầu tư vốn của quý vị.

Giải mã lộ trình định cư Úc trực tiếp xuyên qua visa thường trú 132 Úc diện doanh nhân tài năng

Việc một số bang của Úc, cho phép nhà Đầu tư tham gia phát triển BĐS tại Úc và có Visa Thường Trú 132 là điểm nổi bật, thu hút nhiều nhà đâu tư, nhiều doanh nhân thành đạt đến Úc đầu tư và di dân sang Úc. Ngoài ra, mô hình Kinh doanh Xuất khẩu 600.000 AUD/năm của bang Nam Úc cũng rất phù hợp với các doanh nghiệm có hoạt động hay nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Úc và có được thường trú nhân.

Với visa 132A, quý doanh nhân sẽ trở thành thường trú nhân trực tiếp khi di dân sang Úc diện Doanh Nhân Thành Đạt (Business Talent Visa 132).

Hiện nay, các bang nào tại Úc chấp nhận bảo lãnh với mức yêu cầu đầu tư thấp nhất cho  Visa 132A?

Mức đầu tư thấp nhất hiện nay là 1 triệu AUD tại các bang sau:

 • Bang Nam Úc – South Australia (Thành phố Adelaide)
 • Bang Queensland (Thành phố Brisbane)

Mức yêu cầu các Bang khác thì sao?

Thường thì cao hơn, hiện nay các bang khác yêu cầu mức đầu tư cho Visa 132A:

 • Bang New South Wales (Sydney) yêu cầu mức đầu tư tối thiểu là 1.5 triệu AUD.
 • Bang Victoria yêu cầu mức đầu tư tối thiếu là 2 triệu AUD.

Thay vì đầu tư bằng tiền, tiểu bang nào chấp nhận bảo lãnh với mô hình kinh doanh xuất khẩu?

Bamg Nam Úc, khách hàng cam kết sẽ tiến hành mô hình xuất khẩu với tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu tối thiểu là 600.000 AUD/năm.

Bang nào cho phép đầu tư phát triển BĐS để có Visa 132A?

Bang Nam Úc, bang Queensland, bang Tây Úc, bang Victoria

Đối với visa 188B Úc diện tài trợ vốn đầu tư mạo hiểm thì sao?

OSG và liên  minh pháp lý di trú sẽ giúp anh chị kết nối, tiếp cận nguồn quỹ đầu tư mạo hiểm Úc. Bên cạnh đó các chuyên gia kinh tế của chúng tôi giúp anh chị đánh giá lại kế hoạch kinh doanh, chỉnh sửa bổ sung thêm để hoàn thiện kế hoạch phát triển doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh Úc.

Vì sao nhiều Doanh nhân, nhà đầu tư ủy thác cho Oriental Star Group thực hiện sứ mệnh?

Bởi chúng tôi đưa ra được các đề xuất kinh Doanh (Business Proposal) phù hợp, rõ rang, hiệu quả tại Úc có đủ sức thuyết phục để được chính quyền tiểu bang bảo lãnh. Đây là điều kiện khó khăn nhất, OSG luôn giải quyết thành công điều khó khăn này cho tất cả các khách hàng của mình.

Chúng tôi hiểu rằng kết quả xin Visa Úc của quí vị và những trường hợp cứu xét Thị thực ảnh hưởng đến lý lịch di trú, kế hoạch, thời gian, thậm chí thay đổi cuộc đời của quí vị và các thành viên gia đình mãi mãi. Chúng tôi không đảm bảo rằng visa Australia của Qúy vị được cấp, vì điều đó phụ thuộc vào quyết định của cơ quan cấp thị thực Úc. Mọi sự đảm bảo điều giả tạo, phi pháp. Nhưng chúng tôi hiểu được giá trị của visa, chúng tôi vận dụng toàn bộ kinh nghiệm mà chúng tôi đúc kết trong nhiều năm qua cùng với nội lực của quý vị có để hoàn thành sứ mệnh mà quý vị đã tin tưởng ủy thác cho chúng tôi.


Các visa diện đầu tư Úc

VISA THƯỜNG TRÚ KHÁC

GIẢI MÃ ĐỊNH CƯ DIỆN ĐẦU TƯ ÚC VỚI GIẢI PHÁP TINH HOA VISA 132A

Việc một số bang của Úc, cho phép nhà Đầu tư tham gia phát triển BĐS tại Úc và có Visa Thường Trú 132A là điểm nổi bật, thu hút nhiều nhà đâu tư, nhiều doanh nhân thành đạt đến Úc đầu tư và di dân sang Úc. Ngoài ra, mô hình Kinh doanh Xuất khẩu 600.000 AUD/năm của bang Nam Úc cũng rất phù hợp với các doanh nghiệm có hoạt động hay nhu cầu nhập khẩu hàng hóa từ Úc và có được thường trú nhân.

VISA THƯỜNG TRÚ 888 ÚC DIỆN KINH DOANH ĐỔI MỚI

Visa Thường Trú 888 diện Kinh doanh và Đầu tư Australia là giai đoạn 2 của Visa Tạm trú 188. Qúy vị có thể nộp đơn xin visa thường trú 888, sau khi quý vị đã đáp ứng được các yêu cầu của visa 188, tạm thời của quý vị đang có.

THANG ĐIỂM AUSTRALIA DIỆN DOANH NHÂN

Thang điểm di trú của Úc, thể hiện các điều kiện cơ bản tương ứng với số điểm nhất định, quí vị có thể dựa vào các yếu tố trong thang điểm để áp dụng tính điểm sơ bộ cho trường hợp của quý vị.

Gửi thông tin để chúng tôi tư vấn

© 2015 - 2018 All right reserved. Creative by visadautuuc.com

X

Bạn cần tư vấn ?